OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.37.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów  do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju w roku szk. 2016/2017

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie        do publicznego przedszkola wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11–31.03.2016r.

12-13.05.2016r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                     w postępowaniu rekrutacyjnym,   w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

1 – 22.04.2016

16.05-8.06.2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                      i kandydatów niezakwalifikowanych

25.04.2016

9.06.2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.04–4.05.2016

10-14.06.2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6.05.2016

16.06.2016