Ogłoszenia

 

  

 

Ostatnia w tym roku szkolnym

 

zbiórka makulatury                   

 

i puszek aluminiowych

 

odbędzie się                             

 

w środę, 13 maja 2015 r.